Trollsykien 50 år

Den första släktträffen hölls på Bänkåstorpet 1969. Bänkås låg på Alnön utanför Sundsvall och Sven, Elsy samt barnen Ingmari, Ingemar och Lars-Ove bjöd in hela släkten. Den första träffen gav mersmak för efter det har det varit samling någonstans i Sverige varje år fram till 2004. Därefter var det ett uppehåll fram till 2009 då vi samlades på Brogården i Njutånger. Den senaste träffen hölls också på Brogården och det var 2010. År 2019 är det alltså femtio år sedan den första träffen hölls.

På den tjugofjärde träffen, 1992, är vi tillbaka i Sörmland, denna gång på Gilwellgården.

1992 och 1993 var Lennart och Lars-Ove ansvariga för träffarna, som dessa år var förlagda till Gillwellgården, strax utanför Sparreholm i Södermanland. En verkligt fin plats med mycken svensk historia och mycket ormar. Till en av dessa träffar hade det iordningställts en utställning om tidigare träffar, som var fantastisk i sin fantasi och idérikedom. Tyvärr var det tvunget att riva den efter att veckan var över. Vi besökte också närliggande Sparreholm, samt gjorde en utflykt på sjön Båven där vi på nära håll kunde se häckande fiskgjusar. (Svens ord i jubileumsskriften från 1998.)

Reportage från släktträff 1992 i Södermanland.