Trollsykien 50 år

Den första släktträffen hölls på Bänkåstorpet 1969. Bänkås låg på Alnön utanför Sundsvall och Sven, Elsy samt barnen Ingmari, Ingemar och Lars-Ove bjöd in hela släkten. Den första träffen gav mersmak för efter det har det varit samling någonstans i Sverige varje år fram till 2004. Därefter var det ett uppehåll fram till 2009 då vi samlades på Brogården i Njutånger. Den senaste träffen hölls också på Brogården och det var 2010. År 2019 är det alltså femtio år sedan den första träffen hölls.

På den tjugoandra träffen, 1990, vänder vi åter norrut till Solebo i Ångermanland.

1990 stod undertecknad, tillsammans med maka och barn, för arrangemangen och då på Solebo i Rö, Ångermanland. En träff från vilken jag naturligtvis har många minnen, men det som för alltid sitter kvar är den dag som döptes till "Barnens dag". Aldrig hade jag trott att jag skulle få se mina syskon och min mor så fantasirikt utklädda till troll, och med sådan intensitet delta i de lekar och jippon som presenterades. Vi fick också ta del av några gamla filmer, varav en, som var producerad av Åke, handlade om Gränges Aliminium. Vad jag också minns är att Medelmästerskapet sändes via satellit, från Trollhättan. Några av oss fick också se månskenet över Ångermanälven. (Svens ord i jubileumsskriften från 1998.)

Trollsykiens nationalsång, framförd på träffen och publicerad i TN 1990

Du unga, Du friska, Du gamla Trollsyk
som väcker förväntan var sommar
vi börjar med kaffe och presidentens tal
För Murklan, syskonen och alla barna.

Vi lever på minnen från gamla träffar
då suring och korv fanns uppå borden
vi vet att du är och du blir vad du var
Med Rallarros och fana och symboler.

Om tävling och grötlunk och stormästerskap
vi läser då sedan om i TN
Vi spelar och leker i sol och i regn
Båd murklan, syskonen och alla barna.

Trots kökskommendering vi kommer igen
vi ökar vårt antal till det dubbla
vi vet att du är och du blir vad du var
Med Rallarros och fana och symboler.

En kort titt på hur det såg ut 1990.