Stranna

Stugan flyttades från Vik och byggdes upp på denna plats som kom att få namnet Stranna.

Renoveringar har skett löpande genom åren, det började med att en brygga byggdes 2001 och nu har hela huset fått ny panel och nya fönster.