Stranna

Stugan flyttades från Vik och byggdes upp på denna plats som kom att få namnet Stranna.

Balkongen byggdes om 2004 och en ny, mycket större, byggdes 2019.

Så här såg den gamla plåtbalkongen ut.

Rivning pågår, den var ganska murken.

Passar bättre in i miljön.

Arbetet påbörjas, grävning för plintar.

Naturligtvis ska det ligga en storsten i vägen.

Arbetet fortskrider med god hastighet.

Nu börjar golvet falla på plats.

Stolpar uppe och räcket börjar monteras.

Så där ja, nu är den på plats.

Svårt att hitta finare utsikt.