Stranna

Stugan flyttades från Vik och byggdes upp på denna plats som kom att få namnet Stranna.

Vill du kontakta mig vet du säkert hur.