Stranna

Stugan flyttades från Vik och byggdes upp på denna plats som kom att få namnet Stranna.

Bryggan byggdes sommaren 2001 och rätades upp 2011 och 2016.

En grund till "stenkista".

Nu är den i vattnet.

Dags att regla upp för trallvirke.

Återstår lite arbete.

Så där ja, färdig.

Isen ställde till det lite vintern 2010-2011.

Räta upp och göra lite större.

Det blev ju ganska bra det där.

Sommar 2016, en bärregel hade gått av.

Vattnet ligger stilla.

En sammanfattning av broreparation 2016.