Stranna

Stugan flyttades från Vik och byggdes upp på denna plats som kom att få namnet Stranna.

"Broa" snyggades till sommaren 2003.

En ganska anfrätt förstubro efter att i många år varit utsatt för väder och vind

Innan den byggdes om.

Delar av det gamla ska bort.

Delar av det gamla ska bort.

Återstår lite rivning.

Återstår lite rivning.

Nya stolpar behövdes för att orka hålla upp den nya konstruktionen.

Nya stolpar.

En ganska anfrätt förstubro efter att i många år varit utsatt för väder och vind

Lite småfix som behövde göras.

Nya stolpar behövdes för att orka hålla upp den nya konstruktionen

Nya stolpar och räcken.

Nytt staket och överliggare

Naturligtvis ska det målas.

Den gamla "broa" var gömd under plywoodliknande material

Återstår lite mer panel.

En ganska anfrätt förstubro efter att i många år varit utsatt för väder och vind

Nu är det bara resten kvar.

Nya stolpar behövdes för att orka hålla upp den nya konstruktionen

Färdig med ny trappa. Numera är dörren blå.