Trollsykien 50 år

Den första släktträffen hölls på Bänkåstorpet 1969. Bänkås låg på Alnön utanför Sundsvall och Sven, Elsy samt barnen Ingmari, Ingemar och Lars-Ove bjöd in hela släkten. Den första träffen gav mersmak för efter det har det varit samling någonstans i Sverige varje år fram till 2004. Därefter var det ett uppehåll fram till 2009 då vi samlades på Brogården i Njutånger. Den senaste träffen hölls också på Brogården och det var 2010. År 2019 är det alltså femtio år sedan den första träffen hölls.

Trollens Nyheter är en släkttidning som gavs ut åren 1965 till och med 2004 (det kan bli fler). Från början var det ett sätt att låta Algot och Karin hålla sig uppdaterade på barnens göranden och låtanden. Senare blev det en tidning som skickades ut till Algot och Karin samt alla syskon. Efter ytterligare en tid distribuerades den även till barnbarn och barnbarnsbarn. Här kan du ladda ner och läsa de nummer jag har i min ägo. Det är inte alltid högsta kvalitet på produkterna, men det fungerar OK att läsa de flesta dem. Jag har även lagt till några andra publikationer som gjorts genom åren. 30-träffsjubiléet, Karin på Stranna minneskrift samt Nils sommarbrev hem till Stranna 1962 (tack Anders).

Trollens Nyheter, en familjepublikation

Trollsykien 30 år 1998

Trollens Nyheter, en familjepublikation

Mor Karin minnesskrift

Trollens Nyheter, en familjepublikation

Nisses sommarbrev 1962

Trollens Nyheter, en familjepublikation

Hösten 1965, första TN

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1965

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1966

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1967

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1968

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1969

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1970

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1971

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1972

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1973

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1974

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1975

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1976

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1977

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1978

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1979

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1980

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1981

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1982

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1983

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1984

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1985

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1986

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1987

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1988

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1989

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1990

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1991

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1992

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1993

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1994

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1995

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1996

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1997

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1998

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 1999

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 2000

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 2001

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 2002

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 2003

Trollens Nyheter, en familjepublikation

År 2004