Kylskada på "Stranna". Vattenpumpen frös efter elavbrott vintern 2006.

Upprivet innertak.

Ett riktigt lappverk.

I stort sett alla element frös sönder.

Expansionskärlet likaså.

Det var bara att plocka bort.

Sågspån som isoleringsmaterial.

Det tog en stund att torka upp.

Fram till ytskikt på golvet.

Samma med taket på nedervåningen.