"Broa" snyggades till sommaren 2002.

En ganska anfrätt förstubro efter att i många år varit utsatt för väder och vind

Innan den byggdes om.

Nya stolpar behövdes för att orka hålla upp den nya konstruktionen

Nya stolpar och räcken.

Nytt staket och överliggare

Den börjar ta form.

Den gamla "broa" var gömd under plywoodliknande material

Återstår lite mer panel.

Ett par dagar senare blev det så här, en ny trappa fixade vi också

Så här blev det till slut.