Stranna

Stugan flyttades från Vik och byggdes upp på denna plats som kom att få namnet Stranna.

Balkongen byggdes om 2004 och en ny beräknas vara klar 2019.

Så här såg den gamla plåtbalkongen ut.

Rivning pågår, den var ganska murken.

Passar bättre in i miljön.