Balkongen byggdes om 2004.

Så här såg den gamla plåtbalkongen ut.

Rivning pågår, den var ganska murken.

Passar bättre in i miljön.